NCsoft จัดเต็ม ส่ง Trailer เกมใหม่อวดโฉม Project HON สงครามหุ่นรบจักรกล

NCsoft จัดเต็ม ส่ง Trailer เกมใหม่อวดโฉม Project HON สงครามหุ่นรบจักรกล

มาตามสัญญาจากทาง NCsoft กับการเปิดเผยรายละเอียดเกม