ย้อนชมเรื่องราวเมืองสมัยอดีตกับ KNO เกมส์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรออนไลน์

หลังจากที่เกมเมอร์ชาวไทยได้ทดลองเล่น KNO เกมส์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชออนไลน์ ไปพักหนึ่ง ต่างก็รู้สึกถึงเสน่ห์ความเป็นไทยที่อยู่ภายใน เมื่อ KNO สามารถถอดแบบจุดเด่นของบ้านเมืองต่างๆ และนิสัยของผู้คนในสมัยอดีตลงสู่ตัวเกมส์ออนไลน์ได้อย่างน่าทึ่ง

อโยธยา

เมืองอโยธยาศรีรามเทพ เมืองหลวงของชาวไทย ลักษณะเมืองมีแม่น้ำล้อมรอบ เป็นกำแพงธรรมชาติอย่างดี และเป็นจุดเชื่อมต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ ถึงแม้กรุงอโยธยาจะรักสงบ แต่ก็มีการทหารที่เข้มแข็งกล้าหาญพร้อมที่จะต่อสู้ถวายชีวิตเพื่อแผ่นดินบ้านเกิด พร้อมทั้งมีปราการธรรมชาติจากแม่น้ำสามสายที่ล้อมรอบเมืองเพื่อป้องกันให้ปลอดภัยจากข้าศึก

ภายในเกมส์ออนไลน์ KNO จะมีสถานที่สำคัญอย่าง วัดพระศรีสรรเพชญ์ปราสาท พระราชวัง พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท ที่เก็บรายละเอียดต่างๆได้อย่างน่าทึ่ง


หงสาวดี

กรุงหงสาวดี หรือ พะโค เคยเป็นเมืองหลวงของชาวมอญมาก่อน จนพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ กษัตริย์แห่งราชวงศ์ตองอูของพม่า เข้ามายึดครองและกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรพม่าต่อมา

สิ่งที่เป็นจุดเด่นแรกของเมืองนี้ คงไม่พ้นรูปปั้นสิงห์คู่อันโอ่อ่าที่ต้อนรับผู้คน แน่นอนว่าความงดงามของหงสาวดียังไม่หมดเพียงเท่านี้ KNO ได้นำ สีหสาสนบัลลังก์ ท้องพระโรงที่ใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการของกษัตริย์พม่ารามัญ เข้ามาในเกมส์ด้วย

และ อีก 2 เมืองใหม่ที่จะเข้ามาในวันข้างหน้า เมืองกาญจนบุรี และเมืองมะริด

กาญจนบุรี

เมืองหน้าด่านปราการของกรุงสยาม เป็นกองหน้าที่จะปะทะกับทัพคู่สงครามคือ กองทัพพม่า ทั้งนี้เนื่องจากเมืองกาญจนบุรีตั้งอยู่ในช่องเขาซึ่งมีอาณาเขตแดนด้านทิศตะวันตกเป็นช่องทางเดินติดต่อระหว่างอาณาจักรไทยกับพม่าอยู่หลายทางด้วยกัน เช่น ด่านพระเจดีย์สามองค์ ด่านบ้องตี้ โดยเฉพาะด่านพระเจดีย์สามองค์ เป็นทางผ่านของกองทัพพม่าที่ยกเข้ามาโจมตีไทยครั้งสำคัญๆ หลายครั้ง เมืองกาญจนบุรีจึงปรากฏบทบาทในหน้าประวัติศาสตร์นับครั้งไม่ถ้วน

มะริด

เมืองมะริดเป็นเมืองท่าสำคัญของกรุงอโยธยา เป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายระหว่างดินแดนสุวรรณภูมิกับชาวตะวันตกและชาวอาหรับ เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่อาณาจักรต่างๆ ในอาณาจักร ด้วยเมืองท่าที่เป็นอ่าวน้ำลึกสามารถให้เรือใหญ่เข้ามาเทียบได้ และเกาะแก่งเล็กๆ ที่เป็นที่พักอาศัยของเรือชาวเล ผู้ประกอบอาชีพออกทะเลจับปลามาขาย ที่สำคัญคือเทือกเขาตะนาวศรีที่แม้จะไม่ใช่ภูเขาที่สูงใหญ่ แต่ก็สามารถกำบังลมพายุจากทะเล ให้เป็นที่พักเรือแก่พ่อค้าและนักเดินทางจากหลากหลายชนชาติ

เมืองมะริดประกอบด้วยประชากรที่เป็นชาวมอญเป็นส่วนมาก วัฒนธรรมต่างๆ จึงได้รับอิทธิพลหลักมาจากชาวมอญที่อพยพหนีสงครามมาอยู่ที่นี่ ผสมผสานกับวัฒนธรรมของนานาประเทศที่มาพร้อมกับเรือสินค้า ทำให้เมืองมะริดเป็นสถานที่ๆ มีความหลากหลาย มีสีสรร เป็นเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

เพื่อนๆคนไหนที่อยากสัมผัสบรรยากาศสมัยอดีตของไทย เพียงแค่มี PlayID หรือ FaceBook ID ก็แวะเข้ามาที่เกมส์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชออนไลน์ (KNO) ได้เลย เอกลักษณ์อันน่าทึ่งของคนไทยรอทุกคนอยู่  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://kno.playthai.in.th
ข่าว เกมส์ออนไลน์ By Game-Ded

Comment