‘MBX’ สกุลเงินบล็อกเชนของเน็ตมาร์เบิ้ล ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Haechi Labs และ Krosslab อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้!

‘MBX’ สกุลเงินบล็อกเชนของเน็ตมาร์เบิ้ล ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Haechi Labs และ Krosslab อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้!

วันนี้ เน็ตมาร์เบิ้ล ผู้พัฒนาและให้บริการเกมมือถือ

MBX สกุลเงินบล็อกเชนของเน็ตมาร์เบิ้ล  ได้ถูกจดทะเบียนใน Huobi และ MEXC อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้

MBX สกุลเงินบล็อกเชนของเน็ตมาร์เบิ้ล ได้ถูกจดทะเบียนใน Huobi และ MEXC อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (29 พฤษภาคม 2565) – วันนี้ &nb

แจกไม่ยั้ง สนุกกับหลากหลายกิจกรรมแจกแร่อิเนเทรียนแบบจัดเต็ม ในสุดยอดเกมเอาตัวรอด A3: Still Alive

แจกไม่ยั้ง สนุกกับหลากหลายกิจกรรมแจกแร่อิเนเทรียนแบบจัดเต็ม ในสุดยอดเกมเอาตัวรอด A3: Still Alive

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (1 มิถุนายน 2565) – วันนี้ เน็

สกุลเงินบล็อกเชนของเน็ตมาร์เบิ้ลอย่าง MBX เซ็น MOU ร่วมกับ Mesher เพื่อความก้าวหน้าของบริการ DeFi แล้ววันนี้

สกุลเงินบล็อกเชนของเน็ตมาร์เบิ้ลอย่าง MBX เซ็น MOU ร่วมกับ Mesher เพื่อความก้าวหน้าของบริการ DeFi แล้ววันนี้

วันนี้ เน็ตมาร์เบิ้ลคอร์ปอเรชั่น ผู้พัฒนาและให้บริ

สกุลเงินบล็อกเชนของเน็ตมาร์เบิ้ลอย่าง MBX ถูกจดทะเบียนใน Bitrue อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้

สกุลเงินบล็อกเชนของเน็ตมาร์เบิ้ลอย่าง MBX ถูกจดทะเบียนใน Bitrue อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (13 พฤษภาคม 2565) – วันนี้ เน็

‘MBX’ ถูกจดทะเบียนใน Bithumb อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้!

‘MBX’ ถูกจดทะเบียนใน Bithumb อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้!

วันนี้ เน็ตมาร์เบิ้ลคอร์ปอเรชั่น ผู้พัฒนาและให้บริ

MARBLEX Wallet DEX เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ในสุดยอดเกมเอาตัวรอด A3: Still Alive

MARBLEX Wallet DEX เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ในสุดยอดเกมเอาตัวรอด A3: Still Alive

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (27เมษายน 2565) – วันนี้ เน็ตม

เน็ตมาร์เบิ้ลเติมความสมบูรณ์แบบให้กับระบบนิเวศบล็อกเชน ด้วยการเปิดให้บริการ MARBLEX Wallet DEX อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้

เน็ตมาร์เบิ้ลเติมความสมบูรณ์แบบให้กับระบบนิเวศบล็อกเชน ด้วยการเปิดให้บริการ MARBLEX Wallet DEX อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (26 เมษายน 2565) – วันนี้ เน็ต

MARBLEX Wallet DEX พร้อมเปิดให้บริการใน A3: Still Alive 26 เมษายน นี้

MARBLEX Wallet DEX พร้อมเปิดให้บริการใน A3: Still Alive 26 เมษายน นี้

วันนี้ เน็ตมาร์เบิ้ลคอร์ปอเรชั่น ผู้พัฒนาและให้บริ

‘KLAYTN’ พันธมิตรทางธุรกิจใหม่ของเน็ตมาร์เบิ้ล

‘KLAYTN’ พันธมิตรทางธุรกิจใหม่ของเน็ตมาร์เบิ้ล

วันนี้ เน็ตมาร์เบิ้ลคอร์ปอเรชั่น ผู้พัฒนาและให้บริ