เน็ตมาร์เบิ้ลเผยกลยุทธ์และเป้าหมายการจัดการที่ยั่งยืน ในรายงาน ESG ฉบับแรก


กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (29 มีนาคม 2565) – บริษัทเน็ตมาร์เบิ้ล ผู้พัฒนาและเผยแพร่เกมมือถือคุณภาพสูงชั้นนำได้จัดทำรายงานฉบับแรกของด้าน Environment (สิ่งแวดล้อม), Social (สังคม) และ Governance (การกำกับดูแล) เพื่อแสดงทิศทาง ความสำเร็จ และ เป้าหมายของบริษัท  

รายงานของ ESG นั้นมีหลายรายการ ได้แก่ การแนะนำภาพรวมของบริษัท ภาพรวมของกลยุทธ์ ESG และ การจัดการที่ดำเนินการในปี 2563 รวมไปถึงเป้าหมาย ESG หลักเกี่ยวกับการจัดการที่ยั่งยืน นอกจากนี้รายงานยังได้แบ่งปันวิสัยทัศน์ ESG ของเน็ตมาร์เบิ้ลอีกด้วย “เรามอบความบันเทิง สนับสนุน และเติบโตไปด้วยกัน” ซึ่งส่งเสริมการสร้างอนาคตที่สดใสโดยการมีส่วนร่วมกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมอย่างโปร่งใส  

ในรายงาน ESG นั้นเน็ตมาร์เบิ้ลได้เผยหลักสามประการเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ได้แก่

  1. เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของเกมผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงรักษาความปลอดภัยให้กับกลไกการเติบโตใหม่โดยอ้างอิงจากเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม เช่น บล็อกเชน และ เมตาเวิร์ส  
  2. สร้างคุณค่าทางสังคม ผ่านกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่ต่อเนื่องและก้าวหน้า ตลอดจนธุรกิจใหม่ๆ ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชุมชนท้องถิ่น  
  3. ดำเนินกิจกรรมการจัดการอย่างยั่งยืน ตามความตระหนักรู้เกี่ยวกับ ESG ในพนักงานทุกตำแหน่งทั่วทั้งบริษัทและสร้างวัฒนธรรมการจัดการ ESG    

เน็ตมาร์เบิ้ล กำลังดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาการจัดการที่ยั่งยืนเกี่ยวกับ ESG ยกตัวอย่างเช่น การใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการรับรองสำหรับสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทในกรุงโซล ‘G-Tower’ ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างมีคุณภาพ และโครงสร้างการกำกับดูแลที่โปร่งใสและถูกต้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร ESG ยังได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2564 เพื่อเป็นผู้ควบคุมหลักในการจัดการ ESG อย่างยั่งยืนอีกด้วย

“เน็ตมาร์เบิ้ลได้วางรากฐานสำหรับการจัดการที่ยั่งยืนด้วยการกำหนดกลยุทธ์การจัดการ ESG เฉพาะทางของตนเอง เพื่อปรับใช้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” คุณ Kwon Young-sig ประธานกรรมการบริหาร ESG ของเน็ตมาร์เบิ้ลกล่าว “เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถ ไม่เพียงแต่จะเติบโตไปพร้อมกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทั้งหมด แต่ยังตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนอีกด้วย”

จากผลของรายงาน ESG นี้ เน็ตมาร์เบิ้ลกำลังวางแผนที่จะแบ่งปันกิจกรรมการจัดการที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันเหล่านี้ ตลอดจนดำเนินการตามแผนเพิ่มเติมกับบรรดาผู้ถือผลประโยชน์ร่วม และในส่วนของรายงาน ESG ฉบับต่อไปจะถูกเปิดเผยภายในปีนี้   ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับรายงานของ ESG สามารถดูเพิ่มเติมได้ผ่านทางหน้าเพจทางการของเน็ตมาร์เบิ้ล > คลิก!