เน็ตมาร์เบิ้ลจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ESG เพื่อเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทเน็ตมาร์เบิ้ล ผู้พัฒนาและเผยแพร่เกมมือถือคุณภาพสูงชั้นนำ ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ESG ซึ่ง เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งย่อมาจาก Environment (สิ่งแวดล้อม), Social (สังคม), และ Governance (การกำกับดูแล) ด้วยจุดมุ่งหมายที่มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน  

ซึ่งคณะกรรมการบริหาร ESG นั้นจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนหอควบคุมในการจัดตั้งและการพิจารณาของผู้บริหาร ESG โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลคณะกรรมการชุดนี้นั้นจะประกอบไปด้วยประธานบริหารอย่างคุณ Kwon Young-sig ซึ่งเป็น  CEO ของเน็ตมาร์เบิ้ล นอกจากนี้ยังมีคุณ Do Gi-uk ซึ่งเป็น CFO ของเน็ตมาร์เบิ้ล และรองประธานอาวุโสอย่างคุณ KimSung-cheal อีกด้วย

สำนักงานของคณะกรรมการบริหาร ESG นั้น จะดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหาร ESGโดยเฉพาะ และทำงานใกล้ชิดกับหลายฝ่าย ซึ่งรวมไปถึงหน่วยงานภายในเน็ตมาร์เบิ้ล และคณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอกในด้านต่างๆขององค์กร หน่วยงานวิชาการ และ NGO เป็นต้น

ก่อนการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้นั้น ทางบริษัทเน็ตมาร์เบิ้ลได้ดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อการบริหารและจัดการที่ยั่งยืน ซึ่งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของเน็ตมาร์เบิ้ลในกรุงโซลอย่าง ‘G-Tower’ นั้นใช้วิธีการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมไปถึงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานเชื้อเพลิงที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ อีกทั้งยังใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย ผ่านการรับรองซึ่งคาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ลงได้ 5,300 ตันต่อปี  

บริษัทเน็ตมาร์เบิ้ลนั้นได้มส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมต่างๆมากมายอย่างจริงใจ ตามความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำเพื่อสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนับตั้งแต่บริษัทได้มีการก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2543 เป็นต้นมา สำหรับ ‘มูลนิธิวัฒนธรรมเน็ตมาร์เบิ้ล’ นั้นได้มีการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เปิดกว้างและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น    

มูลนิธิวัฒนธรรมเน็ตมาร์เบิ้ลนั้นทำหน้าที่ในการส่งเสริมการเล่นเกมที่ดีและช่วยเหลือสังคมสำหรับผู้พิการอย่างอย่างแข็งขัน  โดยมูลนิธิได้จัดกิจกรรม ‘งานเทศกาลออนไลน์เพื่อนักเรียนผู้ที่มีความทุพพลภาพ’ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อส่งเสริม ความมั่นใจในตนเองรวมไปถึงความรู้สึกของความสำเร็จผ่านการเป็นเจ้าภาพและการมอบรางวัลการแข่งขันอีสปอร์ต

ในปี 2562 นั้น บริษัทเน็ตมาร์เบิ้ลได้กลายเป็นอุตสาหกรรมเกมแห่งแรกของเกาหลีที่ได้มีการก่อตั้งทีมพาราสปอร์ต สำหรับผู้ที่มีความทุพพลภาพขึ้นมา นับแต่นั้นเป็นต้นมา ทีมพาราสปอร์ตก็ได้เข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ และนี่ก็ได้แสดงออกถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของเน็ตมาร์เบิ้ลในการผลักดันและส่งเสริมกีฬาสำหรับผู้มีความทุพพลภาพ  

ในขณะเดียวกันบริษัทเน็ตมาร์เบิ้ลก็ได้มีการวางแผนจะออก ‘รายงานเน็ตมาร์เบิ้ล ESG 2021’ ในไตรมาสแรกของปีนี้ เพื่อแบ่งปันทิศทาง และแผน ESG โดยละเอียดของบริษัทเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์