Zepetto (Thailand) ประกาศให้บริการ Point Blank พร้อมเปิดโอนย้ายไอดีแล้ว!

เกม Point Blank (ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในเกม PC ที่เปิดให้บริการในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน จึงทำให้เกม Point Blank ถือเป็นเกม FPS ที่ได้รับความรักและความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้เล่นในประเทศไทย ซึ่ง Zepetto ผู้พัฒนาเกม Point Blank จะเป็นผู้ให้บริการเกม Point Blank แก่ผู้เล่นเกมในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

โดยการนี้ ทาง Zepetto จะรวบรวมความเห็นของผู้เล่นเกมในประเทศไทยเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาเกม เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เล่นเกมต่อไป

เราได้เตรียมการอัปเดตหลาย ๆ อย่างเป็นการตอบแทนความรักมากมายที่ได้รับจากผู้เล่นในไทย รวมทั้งเตรียมจัดการแข่งขันขึ้นมาใหม่เพื่อให้ผู้เล่นหรือเกมเมอร์ทั่วทั้งประเทศไทยและผู้เล่นทุกช่วงวัยสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

สามารถเริ่มโอนย้ายบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่เว็บไซต์ Point Blank (http://pointblank.zepetto.com/th) โดยผู้เล่นที่มีบัญชี Point Blank จะสามารถโอนย้ายบัญชีดังกล่าวได้โดยที่ไอเทมที่ซื้อจะยังอยู่ภายในเกมเหมือนเดิม

ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการโอนย้ายบัญชี Point Blank และกิจกรรมอื่นใดได้ที่เว็บไซต์ของ Point Blank (http://pointblank.zepetto.com/th)

ชมวิดีโอแนะนำขั้นตอนการโอนย้ายบัญชีเกม Point Blank คลิก https://www.youtube.com/watch?v=xWXjjP9Z4pc&feature=youtu.be

ข่าว เกมออนไลน์ By Game-Ded