Trickster เปิดตัวกิจกรรมใหม่ GVG Leader ให้กิลด์ต่างๆ ได้มาบู๊กันให้สะใจ

บทพิสูจน์ของความแข็งแกร่ง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนเพียงคนเดียว
ความสามัคคี ความพร้อม ความชำนาญ และการวางแผน
ล้วนเป็นปัจจัยสู่ชัยชนะ
หยิบอาวุธของท่านขึ้นมา ปฐมบทแห่งสงครามเริ่มต้นขึ้นแล้ว!

รายละเอียดการแข่งขัน

ระยะเวลากิจกรรม

16 มิ.ย. 2554 – 23 มิ.ย. 2554

กติการ่วมสนุก

1. ในช่วงเวลากิจกรรม ให้แต่ละกิลด์ทำการแข่งขัน GvG เพื่อสะสมคะแนน Guild Point เมื่อทีมชนะ

2. ทีมที่แพ้คะแนน Guild Point จะถูกหัก แต่จะไม่นับในการสะสมคะแนนครั้งนี้ (นับเฉพาะแต้มที่เพิ่มเท่านั้น)

3. ในกรณีที่มีการชนะสงคราม GvG มากกว่า 1 ครั้งใน 1 วันกับกิลด์เดิม ให้นับผลการชนะนั้นแค่ 1 ครั้ง

4. ในกรณีที่กิลด์ที่สู้กันในสงคราม GvG มีเลเวลของผู้เข้าร่วมเฉลี่ยต่างกันเกิน 20 เลเวล จะไม่นับคะแนน

5. นับแต้มจากการแข่งขัน GvG ในทุกประเภท

6. กิลด์ที่มีคะแนนสูงเป็นอันดับ 1 ถึง 3 จะได้รับรางวัลยกกิลด์

7. ผู้ที่เข้าร่วมกิลด์หรือออกจากกิลด์หลังวันที่ 2 มิ.ย. จะไม่ได้รับรางวัล

ของรางวัล

GM Gift Box

ทีมที่มีคะแนนสะสมเป็นอันดับ 1 ได้รับ GM Gift Box 5 กล่องยกกิลด์

ทีมที่มีคะแนนสะสมเป็นอันดับ 2 ได้รับ GM Gift Box 2 กล่องยกกิลด์

ทีมที่มีคะแนนสะสมเป็นอันดับ 3 ได้รับ GM Gift Box 1 กล่องยกกิลด์

ข่าว เกมส์ออนไลน์ By Game-Ded

บทพิสูจน์ของความแข็งแกร่ง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนเพียงคนเดียว
ความสามัคคี ความพร้อม ความชำนาญ และการวางแผน
ล้วนเป็นปัจจัยสู่ชัยชนะ
หยิบอาวุธของท่านขึ้นมา ปฐมบทแห่งสงครามเริ่มต้นขึ้นแล้ว!

Comment