Trickster เปิดตัวกิจกรรมใหม่ GVG Leader ให้กิลด์ต่างๆ ได้มาบู๊กันให้สะใจ

บทพิสูจน์ของความแข็งแกร่ง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนเพียง