วินเนอร์ แถลงข่าวกรณี ถูกระงับการจ่ายไฟที่งาน TGS 2012 วันที่ 15 มกราคม 2555

ผู้แถลงข่าว –  นายคณาวุฒิ แสงกระจาย ทนายความของบริษัทวินเนอร์ ออนไลน์จำกัด

รายละเอียด – การแถลงข่าว

1. กล่าวขออภัย เหล่าเกมเมอร์ ลูกค้า และผู้ปกครองที่ตั้งใจเข้าชมและร่วมกิจกรรมในบูธของวินเนอร์ ออนไลน์ ในวันที่ 15 มกราคม 2555 ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุการณ์ ทำให้กิจกรรมหลายๆ ส่วนถูกยกเลิก และมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงความไม่ได้รับความสะดวกในการเยี่ยมชม รวมถึงร่วมกิจกรรมในบูธ

2. กล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้

สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา เชื่อว่าหลายๆ คนคงทราบกันแล้วในบางส่วน และยังเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น น่าจะเป็นเหตุการณ์ หนึ่งในวงการเกมออนไลน์ ที่ต้องบันทึกเอาไว้ จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงบางประการที่ยังทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และอาจทำให้ ใครหลายๆ คนเข้าใจผิด วินเนอร์ ออนไลน์ ในฐานะผู้ถูกกระทำจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงหลักๆ 2 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 วินเนอร์ ออนไลน์ จ่ายเงินค่าเช่าพื้นที่ไม่ครบจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการระงับไฟที่บุธของวินเนอร์ ออนไลน์ในวันที่ 15 มกราคม 2555

ตามที่รับทราบข่าวทีมงานของบริษัทฯ และแหล่งข่าวจากหลายเว็บไซต์ (ขออนุญาตไม่เอ่ยนาม) ว่ามีการกล่าวอ้างว่า ทาง บริษัท วินเนอร์ ออนไลน์ จำกัด ไม่ได้จ่ายเงินค่าประกันความเสียหาย ในการเช่าพื้นที่ในการเข้าร่วมงาน ไทยแลนด์ เกมโชว์ 2012 จนเป็นมูลเหตุแห่งการระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันที่ 15 มกราคม 2555 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานในครั้งนี้ ในการจองเพื่อเช่าพื้นที่ในการจัดงาน โดยทางบริษัท วินเนอร์ ออนไลน์ จำกัด ได้ตกลงจองและเช่าพื้นที่ในการจัดงาน ไทยแลนด์ เกมโชว์ 2012 เมื่อต้น เดือน พฤศจิกายน 2554 โดยมีการตกลงเช่าพื้นที่ ที่ติดกับเวทีการแสดงโชว์ของศิลปินและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ออแกร์ไนท์ ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานในครั้งนี้  โดย บริษัท วินเนอร์ ออนไลน์ จำกัด ได้ตกลงเช่าพื้นที่ เป็นเงินจำนวน 622,868 บาท และทางบริษัท วินเนอร์ ออนไลน์ จำกัด ได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย ในรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ดังกล่าว ไม่มีรายละเอียดที่กล่าวอ้างถึงเงินประกันความเสียหายเอาไว้  ซึ่งโดยหลักการทั่วไป หากวินเนอร์ ออนไลน์ กระทำการใดๆ หรือกระทำการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายจนเป็นเหตุให้ บริษัท ออร์แกไนเซอร์ เกิดความเสียหาย ทางบริษัท ออร์แกไนเซอร์ชอบที่จะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายได้

ดังนั้นในประเด็นนี้ จึงเป็นที่ชัดเจนว่า การสั่งจอง บุธเพื่อเข้าร่วมงาน มีหลายขั้นตอน หากมีการค้างชำระเงิน ดังกล่าว และทางบริษัท ออร์แกไนเซอร์ หากมีความเป็นมืออาชีพจริง จำต้องรักษาสิทธิของตนด้วยการ วางบิล มีหนังสือแจ้ง เกี่ยวกับการชำระเงิน ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของตน

ประเด็นที่ 2 คือ ความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติ ของผู้จัดการในครั้งนี้และการปฏิบัติดังกล่าวถือว่าเป็นการปฏิบัติเกินสมควรแก่เหตุที่เกิด ขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทาง บริษัท วินเนอร์ ออนไลน์ เรื่องประเด็นการใช้เสียงเกินพิกัดในพื้นที่งานไทยแลนด์เกมโชว์ 2012

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 32(5) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ข้อ 2 ให้กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ไว้ดังต่อไปนี้

(1) ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ

(2) ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ

ในการจัดงานไทยแลนด์เกมโชว์ 2012  ในครั้งนี้มีค่ายเกม บริษัทเกี่ยวกับ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  และรวมทั้ง บริษัท ออร์แกไนเซอร์ได้จัดเวทีกลาง เพื่อแสดงงานโชว์ และแสดงกิจกรรมสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ค่ายเกมทุกค่าย นำลำโพง เครื่อง เสียง แสง เพื่อโชว์เกม ในค่ายของตนเอง ซึ่งแน่นอน จะต้องมีเสียงดัง มากว่ากฎหมายกำหนดเอาไว้แน่นอน และเนื่องจาก บุธ ของบริษัท วินเนอร์ ได้เช่าพื้นที่ ติดกับเวทีการแสดงของ บริษัท ออร์แกไนเซอร์ ซึ่งจัดกิจกรรม ในงานวันและกิจกรรมของศิลปินนักแสดงและกิจกรรมต่างในงาน ตลอด ทั้ง 3 วัน จึงทำให้เสียงดังมาก และในการจัดรอบในการแสดงเสียงนั้น  รอบการแสดงเสียงของบริษัท วินเนอร์ ออนไลน์ ตรงกับรอบการแสดงของเวทีกลาง จึงทำให้ การใช้เสียงดังเกินพิกัด ซึ่งในระเบียบของการจัดงานในครั้งนี้ ทางบริษัท  ออร์แกไนเซอร์เอง ไม่ได้กำหนดมาตรฐานในการใช้เสียงในงานดังกล่าวเอาไว้ชัดเจน แต่กำหนดหลักเกณฑ์การลงโทษหรือคาดโทษ ของผู้กระผิดเอาไว้เป็นอย่างดี ซึ่งโดยหลักการ ทางบริษัทออร์แกไนเซอร์น่าจะมีมาตรการที่การกำหนดคุณภาพเสียงให้ดีกว่านี้ แล้ว

จึงตัดสินลงโทษ ว่าสมควรดำเนินการอย่างไรครับ โดยในวันที่ 14 มกราคม ทางทีมงานของทาง ออร์แกไนเซอร์ ได้นำตำรวจสองนายมาที่บุธ ท่ามกลางเหล่าเกมเมอร์ที่มาร่วมกิจกรรมต่างสร้างความแปลกใจและตื่นตระหนกให้กับลูกค้าบริเวณบูธ ซึ่งลูกค้าบางท่านถึงกับต้องสอบถามกับทางทีมงานว่าบูธมีปัญหาอะไรร้ายแรงหรือไม่ถึงจะต้องมีตำรวจมาที่บูธ

จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีข้อเท็จจริงดังนี้  คือ ในวันที่ 15 มกราคม 2555  ทางทีมงานที่ดูแลทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับการโดนระงับไฟที่บุธของวินเนอร์  ทีมงานได้ติดต่อ ไปยังผู้จ่ายไฟฟ้า และบริษัท ออร์แกไนเซอร์ ก่อนงานจะเริ่ม โดยทางทีมงานได้มีการสอบถามผู้จ่ายไฟฟ้า ฝ่ายออร์แกไนเซอร์ รวมถึงกรรมการบริษัทวินเนอร์ ได้ติดต่อไปยัง กรรมการผู้จัดการบริษัทออร์แกไนเซอร์ ว่าเหตุใดทำไมจึงไม่มีไฟ แต่ได้รับคำตอบว่า ผมไม่ได้รับผิดชอบเรื่องนี้ มอบอำนาจให้กับพี่ชายหรือออร์แกไนเซอร์ กลาง  ดำเนินการเรื่องนี้หมดแล้ว ซึ่งทางบริษัท วินเนอร์ เอง ไม่ทราบว่าเป็นบุคคลใดคือผู้รับผิดชอบที่แท้จริง จนเมื่อเวลาประมาณ 10.30 นาฬิกา โดยประมาณ  ลูกค้าเริ่มเข้ามาในงานเห็นบุธของวินเนอร์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ก็เกิดความสับ ต่างคน ต่างพุดไปต่างๆ นานา ทำให้เราได้รับความเสียหาย กิจกรรมต่างๆ และการจำหน่ายสินค้าในเกมก็ไม่สามารถทำได้ ข้อมูลทางบัญชีก็ไม่สามารถลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เพราะทุกสิ่งต้องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด และที่สำคัญเราไม่สามารถ ใช้สื่อกลางประชาสัมพันธ์ได้ จนเป็นเป็นเหตุให้เราจำเป็นต้องเก็บ ของทั้งรวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จอ แอล อี ดี และอุปกรณ์อีกหลายอย่าง ออกจากพื้นพื้นที่เพื่อ ป้องกันการสูญหายและเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ แต่เนื่องจากมีลูกค้าเข้ายังคงมีความต้องการที่จะลงทะเบียนและเข้าเยื่ยมชนบุธอันมืดสลัว การทำงานของทางทีมงาน รวมถึงลูกค้า ได้รับความยากลำบากเป็นอย่างมาก และในการเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ในบูธรวมถึงการขนย้าย เจ้าหน้าที่ของบริษัท ออร์แกไนเซอร์ ไม่ยินยอมให้นำออกจากสถานที่การแสดงจนกว่างานแสดงสินค้าจะเสร็จสิ้น โดยการเคลื่อนย้ายของนั้น ทาง ออร์แกไนเซอร์ ก็ได้นำตำรวจมาด้วยเช่นกัน ซึ่งทางทีมงานก็ได้ปฎิบัติตามโดยมีการจัดเก็บย้ายสิ่งของส่วนที่เหลือกลับในเวลาเลิกงาน

สุดท้ายตลอดทั้งวันที่ 15 มกราคม 2555 เราไม่สามรถใช้งานไฟฟ้าได้แม้แต่หลอดเดียว ทั้งที่มันไม่ได้เกียวกับเสียง ไฟส่องสว่างต่างไม่มี ดาวไลน์สักดวงไม่มี ทั้งที่อุปกรณ์บางอันไม่ได้เกี่ยวกับกับการใช้เสียงดังก็ไม่สามารถใช้งานได้

ดังนั้นเมื่อเหตุการณ์ดังเกิดขึ้นแบบนี้เราเองในฐานะผู้ให้บริการเกมออนไลน์ คนหนึ่งเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติ ของผู้จัดการในครั้งนี้และการปฏิบัติดังกล่าวถือว่าเป็นการปฏิบัติเกินสมควรแก่เหตุที่เกิด ขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทาง บริษัท วินเนอร์ ออนไลน์ เลยแม้แต่น้อย เราจึงจำเป็นต้องรักษาสิทธิตามกฎหมายที่เรามี เพื่อใช้สิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายกับ ผู้เกี่ยวข้อง ต่อศาลต่อไป

ข่าว เกมส์ออนไลน์ By Game-Ded

Comment