MU Origin-TH มาพร้อมกับกิจกรรมรับของรางวัลและลดราคาไอเทม สุดพิเศษ!

กิจกรรม เติมเงินสะสมวัน

เวลากิจกรรม: วันที่ 3-9 พฤษภาคม

ขอบเขตกิจกรรม: ทุกเซิร์ฟเวอร์

เนื้อหากิจกรรม: ในเวลากิจกรรมเพียงผู้เล่นเติมเงินตามจำนวนยอดที่กำหนดและสะสมวันครบตามที่กิจกรรมกำหนด ก็รับรางวัลล้ำค่าไปเลย

ทุกวันเติม 180เพชร

ทุกวันเติม360เพชร

เติมสะสมครบ2วัน: ห่อของขวัญปีก*1

เติมสะสมครบ3วัน: ห่อของขวัญปีก*2

เติมสะสมครบ4วัน: ห่อของขวัญปีก*3

เติมสะสมครบ5วัน: ขนนกล็อค*4

เติมสะสมครบ2วัน: หีบตราความสำเร็จตราชื่อเสียงขั้นสูง*4

เติมสะสมครบ3วัน: หีบตราความสำเร็จตราชื่อเสียงขั้นสูง*6

เติมสะสมครบ4วัน: หีบตราความสำเร็จตราชื่อเสียงขั้นสูง*10

เติมสะสมครบ5วัน: ขนสัตว์เทพ*1

ทุกวันเติม1200เพชร

ทุกวันเติม3000เพชร

เติมสะสมครบ2วัน: คริสตัลพรเทพ*3

เติมสะสมครบ3วัน: คริสตัลพรเทพ*6

เติมสะสมครบ4วัน: คริสตัลพรเทพ*10

เติมสะสมครบ5วัน: หีบสมบัติวิญญาณมังกร*10

เติมสะสมครบ2วัน: 100ผงวิญญาณหมาป่า*50

เติมสะสมครบ3วัน: ขนสัตว์เทพ*2

เติมสะสมครบ4วัน: ดวงจิตภูติสัตว์เทพ*2

เติมสะสมครบ5วัน: หีบสมบัตินำโชค*10

ทุกวันเติม6000เพชร

เติมสะสมครบ2วัน: 100ผงวิญญาณหมาป่า*100

เติมสะสมครบ3วัน: ขนสัตว์เทพ*6

เติมสะสมครบ4วัน: ดวงจิตภูติสัตว์เทพ*4

เติมสะสมครบ5วัน: ชุดเลือดวิญญาณหม่าป่า*1

 กิจกรรม เติมเงินสะสม

เวลากิจกรรม: วันที่ 3-9 พฤษภาคม

ขอบเขตกิจกรรม: ทุกเซิร์ฟเวอร์

เนื้อหากิจกรรม: ในเวลากิจกรรมเพียงผู้เล่นสะสมเติมเงินครบตามยอดที่กิจกรรมกำหนดก็รับรางวัลไปเลย

เติมสะสมครบ1500 เพชร

เติมสะสมครบ 5000 เพชร

เติมสะสมครบ 10000 เพชร

เพชรผูกมัด *1000

1000ผลงานรบ*15

ห่อไพ่ทาโรต์*5

ฝุ่นแห่งเสน่ห์*20

ไพ่จักรพรรดิ*3

เพชรผูกมัด*2000

หีบภูตทองคุณสมบัติครบ*1

ห่อไพ่ทาโรต์*12

ไพ่จักรพรรดิ*6

ห่อคริสตัลชั้นดี*20

พลังยุคดั้งเดิม (ฉายา)*1

อวยพรที่จริงใจ*60

ห่อไพ่ทาโรต์*15

ฝุ่นแห่งเสน่ห์*100

ไพ่จักรพรรดิ*10

เติมสะสมครบ 25000 เพชร

เติมสะสมครบ 50000 เพชร

เติมสะสมครบ 100000 เพชร

ชุดเฉลิงฉลอง *1

อวยพรที่จริงใจ*90

ฝุ่นแห่งเสน่ห์*200

ไพ่จักรพรรดิ*20

หีบภูตเพชรคุณสมบัติครบ*1

เพชรผูกมัด*20000

ฝุ่นแห่งเสน่ห์*300

ขั้น8อาวุธทูตสวรรค์ ไม่มีอ๊อฟ*1

ห่อคริสตัลพรเทพ*30

ดวงจิตภูติสัตว์เทพ*5

เพชรผูกมัด*24000

ชุดคู่รักนิรันดร์*1

ขั้น8อาวุธทูตสวรรค์ มีอ๊อฟ*1

ขนสัตว์เทพ*10

ดวงจิตภูติสัตว์เทพ*6

กิจกรรม ลดราคาไอเทม

เวลากิจกรรม: วันที่ 3-9 พฤษภาคม

ขอบเขตกิจกรรม: ทุกเซิร์ฟเวอร์

เนื้อหากิจกรรม: ในเวลากิจกรรมมีการนำไอเทม มาลดราคาสุดพิเศษ อย่าพลาดหาซื้อหากันนะ!

เนื้อหาไอเทม:

※ ลดราคาวันที่1

ห่อของขวัญปีก: 399เพชร (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 20ชิ้น

ห่อเวทมนตร์เมอร์ลิน: 599เพชร (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ2ครั้ง, จำนวนขาย: 25ชิ้น

หีบสมบัติวิญญาณมังกร: 599เพชร (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 30ชิ้น

หีบสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ทอง: 3เพชร (ราคาปกติ 5 เพชร), จำกัดการซื้อ100ครั้ง, จำนวนขาย: 10000ชิ้น

※ ลดราคาวันที่2

ห่อของขวัญปีก: 399เพชร (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 20ชิ้น

ห่อเวทมนตร์เมอร์ลิน: 599เพชร (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ2ครั้ง, จำนวนขาย: 25ชิ้น

หีบสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ทอง: 3เพชร (ราคาปกติ 5 เพชร), จำกัดการซื้อ100ครั้ง, จำนวนขาย: 10000ชิ้น

ห่อวิญญาณชั้นดี: 150เพชร (ราคาปกติ 300เพชร), จำกัดการซื้อ2ครั้ง, จำนวนขาย: 100ชิ้น

※ ลดราคาวันที่3

ห่อของขวัญปีก: 399 (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 20ชิ้น

ห่อเวทมนตร์เมอร์ลิน: (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ2ครั้ง, จำนวนขาย: 25ชิ้น

หีบสมบัติวิญญาณมังกร: 599เพชร (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 30ชิ้น

หีบสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ทอง: 3เพชร (ราคาปกติ 5 เพชร), จำกัดการซื้อ100ครั้ง, จำนวนขาย: 10000ชิ้น

※ ลดราคาวันที่4

ห่อของขวัญปีก: 399 (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 20ชิ้น

ห่ออวยพรชั้นดี: 58เพชร (ราคาปกติ 100เพชร), จำกัดการซื้อ2ครั้ง, จำนวนขาย: 100ชิ้น

หีบสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ทอง: 3เพชร (ราคาปกติ 5 เพชร), จำกัดการซื้อ100ครั้ง, จำนวนขาย: 10000ชิ้น

ห่อวิญญาณชั้นดี: 150เพชร (ราคาปกติ 300เพชร), จำกัดการซื้อ2ครั้ง, จำนวนขาย: 100ชิ้น

※ ลดราคาวันที่5

ห่อของขวัญปีก: 399 (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 20ชิ้น

ห่ออัพเกรด: 198 (ราคาปกติ 300เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 30ชิ้น

หีบสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ทอง: 3เพชร (ราคาปกติ 5 เพชร), จำกัดการซื้อ100ครั้ง, จำนวนขาย: 10000ชิ้น

ห่อเวทมนตร์เมอร์ลิน: 599 (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ2ครั้ง, จำนวนขาย: 25ชิ้น

※ ลดราคาวันที่6

ห่ออวยพรชั้นดี: 58เพชร (ราคาปกติ 100เพชร), จำกัดการซื้อ2ครั้ง, จำนวนขาย: 100ชิ้น

ห่ออัพเกรด: 198เพชร (ราคาปกติ 300เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 30ชิ้น

หีบสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ทอง: 3เพชร (ราคาปกติ 5 เพชร), จำกัดการซื้อ100ครั้ง, จำนวนขาย: 10000ชิ้น

หีบลิงทอง: 2999เพชร (ราคาปกติ 8000 เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: : 5ชิ้น

※ ลดราคาวันที่7

หีบสมบัติวิญญาณมังกร: 599เพชร (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 30ชิ้น

ห่ออัพเกรด: 198 (ราคาปกติ 300เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 30ชิ้น

หีบสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ทอง: 3เพชร (ราคาปกติ 5 เพชร), จำกัดการซื้อ100ครั้ง, จำนวนขาย: 10000ชิ้น

หีบลิงทอง: 2999เพชร (ราคาปกติ 8000 เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 5ชิ้น

 

หมายเหตุโปรดอ่านเนื้อหากิจกรรมและระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม เพื่อสิทธิ์ของท่าน ทางเกมส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลรายละเอียดของกิจกรรมโดยไม่ต้องให้ทราบล่วงหน้าและการตัดสิ้นของเจ้าหน้าที่ถือเป็นที่สุด

 

ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ MU Origin-TH หรือจะเข้ามาแวะเวียนพูดคุยกันที่เพจSiamgame ด้านล่างนี้เลยจ้า

MU Origin-TH: https://www.facebook.com/THMUOnline

Siamgame: https://www.facebook.com/siamgameinth/

Comment