ตะลึง RaiderZ ยุโรปสิ้นชื่อแล้ว Gameforge ยุติการให้บริการ 30 สิงหานี้

หลังจากเปิดให้บริการมากว่า 1 ปี เสียงตอบรับของเกมส