ฉลองครบรอบ 3 ปี HoN SEA 3rd Anniversary!! สาวก HoN ร่วมงานเพียบ

ฉลองครบรอบ 3 ปี HoN SEA 3rd Anniversary!! สาวก HoN ร่วมงานเพียบ

Garena จัดงานฉลองครบรอบ 3 ปี ณ.Mansion 7 เพื่อขอบค

ฉลองครบรอบ 3 ปี HoN SEA 3rd Anniversary !!

ฉลองครบรอบ 3 ปี HoN SEA 3rd Anniversary !!

เพื่อเป็นการฉลองที่ Garena HoN SEA อายุ 3 ขวบ ทางท