Atlantis Warriors เกมสไตล์ยุโรเปี่ยน บนเว็บ เปิดแล้ว OBT

หลังจากที่เปิดให้รบกันไปแล้วกว่า 1 สัปดาห์ในช่วง C

เปิด CBT แล้ว! กับเกม Atlantis Warriors เกมสไตล์ยุโรเปี่ยน เล่นบนเว็บ

แอตแลนติส (Atlantis) อาณาจักรโบราณที่อยู่ในความทรง