อัพเดทสถานที่แข่งขัน King of Regions พร้อมขยายระยะเวลาการรับสมัคร

อัพเดท!! ข่าวดีสำหรับผู้เล่นเกม KOS ที่สนใจเข้าแข่

เตรียมตัวสู่การแข่ง KOS Champion League by เถ้าแก่น้อย กับระบบเปลี่ยนอาชีพฟรี

เตรียมตัวสู่การแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ KOS Champion Lea

เตรียมระเบิดศึกการแข่งขัน KOS Champion League by เถ้าแก่น้อย

ค้นหาเหล่าวีรบุรุษ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน KO