Goldensoft เตรียมกดปุ่ม เปิดฟลอร์ FEVERMIX ปิ๊งรัก จังหวะ เมะ เกมน้องใหม่ในสังกัด

แล้วก็ถึงคราวของชาวอะ-นิ-เมะ ไม่ว่าจะแนวโลลิ, เมด,

อินิทรีดิจิตอล และ Levi’s ผนึกกำลัง จับเสื้อผ้าลงเกม Club Mstar

ปรากฏการณ์ครั้งใหม่! ปฏิวัติวงการเกมและวงการแฟชั่น

ประกาศ!! Mstar เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดทดสอบ Pre-Open Beta เป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน

เนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้รอบๆ บริเวณกรุงเทพมหานคร