Incredible โชว์เกมส์ออนไลน์ใหม่ Fight City

Fight City เกมส์ออนไลน์ตัวใหม่โดยนักพัฒนาชาวเกาหลีจากค่าย Incredible ได้นำมาจัดแสดงในงาน G-Star 2010 ถ้าคุณชอบเล่นเกมส์แนว Final Fight และ Double Dragon
Fight City เหมือนเป็นการรวมทั้งสองเกมส์นี้อย่างลงตัวเข้าสู่โลกเกมส์ออนไลน์ ผู้เล่นจะต้องพัฒนาตนเองจนสามารถตั้งแก๊งได้และต่อสู้ระหว่างแก๊ง เพื่อแย่งดินแดนเขตปกครองต่างๆในเกมส์ ในตัวเกมส์จะมีภารกิจเฉพาะที่แปลกใหม่ และการต่อสู้ตามแบบฉบับ MMORPG และรูปแบบการต่อสู้ตามสถานการณ์ของภารกิจต่างๆ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะนำมาแจ้งให้ทราบเรื่อยๆครับ

Comment