หาที่สุดแห่ง Rune-Midgarts ไปกับ  Asgard Castle Wars สงครามชิงปราสาท (Preseason)

 

ถึงเวลาจุดไฟสงครามให้ลุกโชน …เหล่าผู้กล้าแห่งสมรภูมิ War of Emperium ทุกท่านจงฟัง! ประกาศฉบับนี้มีเงินรางวัลเดิมพันธ์มูลค่า 50,000 บาท สำหรับกิลด์ใดก็ตามที่สามารถยึดครองปราสาทในภารกิจการแข่งขันนี้ได้ (แจกรางวัลเงินสด วอร์ละ 5,000 บาท) ต่อเนื่องทั้งสิ้น 10 วอร์ ตลอดเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคมนี้ ใครคือกิลด์ที่แข็งแกร่งที่สุดแห่ง Rune-Midgarts เราจะได้รู้กัน!!

 

เริ่มวอร์แรก : วันที่ 13 เมษายน 2560
สิ้นสุดการแข่งขัน : 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2560

** ยกเลิกระบบพันธมิตรชั่วคราวในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน **

 1. ปราสาทที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรม Guildwar จะใช้ปราสาทเมือง Prontera, Geffen, Aldebaran และ payon (บ้านวอร์เก่า) โดยจะทำการสุ่มทุกๆ ครั้งก่อนถึงวันกิจกรรมกิลด์วอร์ของแต่ละวันซึ่งทีมงานจะทำการ Live จับฉลากรายชื่อบ้านผ่านทางหน้าแฟนเพจRagnarok Asgard
 2. แต่ละกิลด์จะต้องเข้าร่วม Guild War ประจำสัปดาห์ และเมื่อจบกิจกรรมกิลด์วอร์จะต้องเป็นผู้ครอบครองปราสาทที่กำหนดจึงจะได้รับคะแนน
 3. เมื่อหมดระยะเวลากิจกรรม กิลด์ที่ครอบครองบ้านที่กำหนดจะได้รับ 1 คะแนน (1 คะแนน = มูลค่า 5,000 บาท)
 4. คะแนนจะสะสมไปเรื่อยๆ จนกว่าจะจบระยะเวลากิจกรรม และจะประกาศผลคะแนนทุกๆ วันจันทร์ถัดไป

 

 1. คะแนนจะนับตามจำนวนการครอบครองปราสาทที่แต่ละกิลด์สามารถยึดครองได้เท่านั้น ไม่นับรวมคะแนนจาก Tech ของปราสาท (นับเฉพาะผลเมื่อหมดกิลด์วอของแต่ละวัน กิลด์ใดครอบครองบ้านหลังนั้นได้จะได้รับคะแนน)
 2. 1 กิลด์สามารถยึดครองปราสาทกี่หลังก็ได้ ใน 1 รอบ Guild War วันนั้นๆ แต่จะมีเพียงปราสาทหลังที่กำหนดเท่านั้นที่ได้รับรางวัล
 3. ในระหว่างกิจกรรม ทีมงานจะนำระบบพันธมิตรออกชั่วคราว เพื่อความเท่าเทียมกัน
 4. การกระทำผิดตามกฎกติกาการเล่นเกม Ragnarok Online จะถูกตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมแข่งขัน และถูกดำเนินการลงโทษตามข้อกำหนดที่ระบุไว้
 5. ทีมงานจะประกาศบ้านที่ร่วมกิจกรรม ดังนี้
  1 ประกาศปราสาทที่ร่วมกิจกรรม วันจันทร์ของทุกๆ สัปดาห์ สำหรับกิลด์วอร์วันพฤหัส
  5.2 ประกาศปราสาทที่ร่วมกิจกรรม วันศุกร์ของทุกๆ สัปดาห์ สำหรับกิลด์วอร์วันอาทิตย์
 6. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ถ่ายทอดสดการจับฉลากประกาศรายชื่อบ้านการแข่งขันที่
https://www.facebook.com/ROasgard

1 ใน 20 ปราสาท จาก 4 เมือง จะถูกสุ่มเพื่อใช้การแข่งขันกิลด์วอร์ (ในแต่ละวัน)

 

Hohenschwangau (aldeg_cas02)
Nuernberg (aldeg_cas03)
Wurzburg (aldeg_cas04)
Rothenburg (aldeg_cas05)

 

Leprion (gefg_cas01)
Jyolbriger (gefg_cas02)
Yssnelf (gefg_cas03)
Bergel (gefg_cas04)
Melcedez (gefg_cas05)

 

Arbor of Light (payg_cas01)
Garden of Heaven (payg_cas02)
Shadow of Buddha (payg_cas03)
Red Palace (payg_cas04)
Bamboo Forest Hermitage (payg_cas05)

 

Kriemhild (prtg_cas01)
Swanhild (prtg_cas02)
Lazreagues (prtg_cas03)
Skoegul (prtg_cas04)
Kendul (prtg_cas05)

 

 รางวัลเงินสดมูลค่า 5,000 บาท ต่อ 1 หลัง (ทั้งหมด 10 วอร์) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 50,000 บาท

 

เงื่อนไขการรับเงินรางวัล

 1. สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้หลังจบกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 30 พฤษภาคม 60 (มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์)
 2. ผู้ที่ติดต่อรับรางวัลจะต้องเป็นแสดงหลักฐานการเป็น Master Guild ดังนี้
  1. EXE ID ต้องเป็นของ Master Guild ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมแข่งขันและข้อมูลจะต้องตรงกับบัตรประชาชนที่ใช้ในการสมัครเท่านั้น
  2.2. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ใบ (ข้อมูลบัตรประชาชนจะต้องตรงกับที่ใช้สมัคร EXE ID เท่านั้น เซ็นสำเนาถูกต้อง)
 3. สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ 2 ช่องทาง (ตามความสะดวกของผู้ได้รับรางวัล) ดังนี้
  3.1 สามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง(เฉพาะ Master Guild เท่านั้น) ได้ที่บริษัท Electronics Extreme เลขที่ 20/99 ตึกธนวัชร ชั้น 8 หมู่ 9 ตำบล บางเขน อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  3.2 หากไม่สะดวกเดินทางมา ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อ รับเงินรางวัลได้ที่ LiveChat (ขอสงวนสิทธิ์ผู้ติดต่อเข้ามาต้องเป็นหัวหน้ากิลด์เท่านั้น) โดยใช้ข้อมูลดังนี้ 1. รูปบัตรประชาชนที่ใช้ในการสมัคร ID ของหัวกิลด์ 2. รูปหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินรางวัล โดยชื่อในบัตรประชาชนและรูปสมุดบัญชีจะต้องมีชื่อตรงกันเท่านั้น (หากไม่ตรงกันทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเงินรางวัล)
 4. กรณีติดต่อรับรางวัลผ่านช่องทางการโอนเงิน (ข้อ 2) บริษัทจะดำเนินการมอบรางวัลหลังจากที่ผู้เล่นติดต่อเข้ามาภายใน 3 วันทำการ
 5. ขอสงวนสิทธิ์การให้เงินรางวัล หากกิลด์ที่ได้รับรางวัล ใช้ข้อมูลเท็จในการสมัครไอดี

 

ติดตามข่าวสาร Ragnarok Asgard ได้ที่

https://ro.exe.in.th/asgard| www.facebook.com/ROasgard/ | www.PRT.in.th

 

 

ข่าว เกมออนไลน์ By Game-Ded

Comment