หาที่สุดแห่ง Rune-Midgarts ไปกับ  Asgard Castle Wars สงครามชิงปราสาท (Preseason)

หาที่สุดแห่ง Rune-Midgarts ไปกับ  Asgard Castle Wars สงครามชิงปราสาท (Preseason)

  ถึงเวลาจุดไฟสงครามให้ลุกโชน …เหล่าผู้