TY Online พรีวิว EP3 ระบบ Pet Awakening พลิกโฉมสัตว์เลี้ยงใหม่ 360 องศา

ใกล้เข้ามาทุกทีนะครับกับการอัพเดต Episode 3 ของเกมส์ TY Online วันนี้ก็จะเป็นการแนะนำระบบแรกที่ถือเป็นตัวชูโรงของระบบนี้เลย นั่นก็คือระบบ Pet Awakening พลิกโฉมสัตว์เลี้ยงใหม่ 360 องศาเลยทีเดียว บอกกันก่อนตรงนี้เลยนะครับว่าใน Episode 3 จะมีสัตว์เลี้ยงใหม่ 10 สายพันธุ์ที่สามารถวิวัฒนาการได้ และทั้งหมดหาจับได้จากในเกมครับ เราไปดูรายละเอียดการวิวัฒนาการกันก่อนเลยครับ

การวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยง

เมื่อผู้เล่นคลิกที่ปุ่ม “วิวัฒนาการสัตว์เลี้ยง” ในหน้าสัตว์เลี้ยง ก็จะสามารถเปิดหน้าวิวัฒนาการเพื่อดูรายละเอียดการวิวัฒนาการได้ ซึ่งที่หน้าวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงจะมีเงื่อนไขวิวัฒนาการและรายละเอียดหลังวิวัฒนาการอยู่ เมื่อเงื่อนไขการวิวัฒนาการครบ ผู้เล่นก็จะสามารถคลิกปุ่ม “ยืนยันวิวัฒนาการ” เพื่อวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงที่ต้องการได้

หลังจากวิวัฒนาการแล้วคุณสมบัติ, เลเวลที่ใช้ได้ และระดับความหายากของสัตว์เลี้ยงจะเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถบรรลุสกิลที่เหมาะสมได้มากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างภายนอกด้วย ส่วนข้อมูลที่จะยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้แก่ เลเวล, นิสัย, ความเติบโต, สกิล และสถานะ

เงื่อนไขวิวัฒนาการ

เงื่อนไขในการวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงได้แก่ เลเวล, คุณสมบัติ และไอเทมวิวัฒนาการ เมื่อมีทุกอย่างครบจึงจะวิวัฒนาการได้ เลเวลเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่สุด เลเวลที่ต้องการคือเลเวลที่ใช้ได้ของสัตว์เลี้ยงหลังวิวัฒนาการ เพียงเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเลเวลปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับเลเวลเงื่อนไขก็เป็นอันใช้ได้ แต่เงื่อนไขที่ยากหน่อยก็คือคุณสมบัติที่ต้องถึงค่าที่กำหนด สัตว์เลี้ยงบางตัวเกิดมาก็มีคุณสมบัติครบแล้ว ส่วนสัตว์เลี้ยงที่มีเงื่อนไขนี้ไม่ครบก็ต้องทำการหลอมรวมคุณสมบัติสัตว์เลี้ยงเพื่อให้ครบต่อไป

ไอเทมวิวัฒนาการ

การวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงต้องใช้ไอเทมวิวัฒนาการจำนวนหนึ่ง ปกติประเภทของสัตว์เลี้ยงจะเป็นตัวกำหนดประเภทไอเทมที่ใช้ และระดับหายากและเลเวลใช้จะเป็นตัวกำหนดจำนวนที่ต้องใช้ การวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงจะต้องใช้ “ผงแป้ง” และ “แตรเขาสัตว์” ซึ่งจะใช้ต่างกันไปตามประเภทของสัตว์เลี้ยง

ผงแป้ง

มีชนิดต่างๆได้แก่ “ผงแป้งแรร์”, “ผงแป้งกลายพันธุ์”, “ผงแป้งอสูร” ใช้กับการวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยง “แรร์”, “กลายพันธุ์”, “อสูร” ผู้เล่นสามารถมอบสัตว์เลี้ยงให้ NPC เพื่อได้รับผงแป้งชนิดที่เหมาะสม เช่นมอบสัตว์เลี้ยง “กลายพันธุ์” จะได้รับ “ผงแป้งกลายพันธุ์” ระดับหายากและเลเวลใช้ของสัตว์เลี้ยงที่มอบจะกำหนดจำนวนไอเทมที่จะได้รับ ระดับหายากและเลเวลใช้ของสัตว์เลี้ยงยิ่งสูง จำนวนไอเทมที่จะได้รับก็ยิ่งมาก แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

– ผงแป้งแรร์

วัตถุดิบทั่วไปที่ใช้วิวัฒนาการสัตว์เลี้ยง
ไปหา “หวินจิ้น” ที่เมืองโจว-เขตอธิษฐาน เพื่อทำภารกิจ”วงจรธรรมชาติ” มอบสัตว์เลี้ยงประเภท”แรร์” จึงจะได้รับไอเทมนี้
เมื่อในกระเป๋ามี “ผงแป้งแรร์” 100 อัน คลิกขวาเพื่อใช้สามารถหลอมรวมเป็น “ผงแป้งกลายพันธุ์” 1 อัน

– ผงแป้งกลายพันธุ์

วัตถุดิบหายากที่ใช้วิวัฒนาการสัตว์เลี้ยง
ไปหา”หวินจิ้น” ที่เมืองโจว-เขตอธิษฐาน เพื่อทำภารกิจ”วงจรธรรมชาติ” มอบสัตว์เลี้ยงประเภท”กลายพันธุ์” จึงจะได้รับไอเทมนี้ (Tips: สามารถสะสม”ผงแป้งแรร์” 100 อันเพื่อหลอมรวมได้)
เมื่อในกระเป๋ามี “ผงแป้งกลายพันธุ์” 100 อัน คลิกขวาเพื่อใช้สามารถหลอมรวมเป็น “ผงแป้งอสูร” 1 อัน

– ผงแป้งอสูร

วัตถุดิบหายากมากที่ใช้วิวัฒนาการสัตว์เลี้ยง
ไปหา”หวินจิ้น” ที่เมืองโจว-เขตอธิษฐาน เพื่อทำภารกิจ”วงจรธรรมชาติ” มอบสัตว์เลี้ยงประเภท”อสูร” จึงจะได้รับไอเทมนี้ (Tips:สามารถสะสม”ผงแป้งกลายพันธุ์” 100 อันเพื่อหลอมรวมได้)

แตรเขาสัตว์

มีชนิดต่างๆได้แก่ “แตรเขาสัตว์แรร์”, “แตรเขาสัตว์กลายพันธุ์”, “แตรเขาสัตว์อสูร” ใช้กับการวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยง “แรร์”, “กลายพันธุ์”, “อสูร”  การวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงแรร์จะใช้แตรเขาสัตว์ชั้นสูง  ผู้เล่นสามารถไปซื้อ “แตรเขาสัตว์แรร์” ได้จาก NPC และซื้อ “แตรเขาสัตว์กลายพันธุ์” ได้จาก NPC พิเศษ เช่นร้านบุญคุณอาจารย์และร้านค้าอาชีพ หรือได้จากหีบสมบัติดันเจี้ยน “แตรเขาสัตว์อสูร” สามารถหลอมรวมจาก “แตรเขาสัตว์กลายพันธุ์” 10 อัน นอกจากนั้นผู้เล่นยังสามารถซื้อ “แตรเขาสัตว์กลายพันธุ์” และ “แตรเขาสัตว์อสูร” ได้จากไอเทมมอลล์ด้วย

– แตรเขาสัตว์แรร์

วัตถุดิบทั่วไปที่ใช้วิวัฒนาการสัตว์เลี้ยง
ไปหา “หวินจิ้น” ที่เมืองโจว-เขตอธิษฐาน สามารถซื้อวัตถุดิบนี้จากเขาได้ และสามารถแลกได้จากร้านค้าผลงานอาชีพ

– แตรเขาสัตว์กลายพันธุ์
วัตถุดิบหายากที่ใช้วิวัฒนาการสัตว์เลี้ยง
ที่ “สือฝู่” เมืองโจว-เขตปกครองใน สามารถซื้อวัตถุดิบนี้ได้จากการรับศิษย์ แต้มบุญคุณอาจารย์ และสามารถแลกได้จากร้านค้าผลงานอาชีพ (และสามารถซื้อได้ที่ไอเทมมอล)
เมื่อในกระเป๋ามี “แตรเขาสัตว์กลายพันธุ์” 10 อัน คลิกขวาเพื่อใช้สามารถหลอมรวมเป็น “แตรเขาสัตว์อสูร” 1 อัน

– แตรเขาสัตว์อสูร
วัตถุดิบหายากมากที่ใช้วิวัฒนาการสัตว์เลี้ยง
สามารถได้จากการหลอมรวม “แตรเขาสัตว์กลายพันธุ์” 10 อัน “แตรเขาสัตว์กลายพันธุ์”ที่”สือฝู่”เมืองโจว-เขตปกครองใน สามารถซื้อวัตถุดิบนี้ได้จากการรับศิษย์ แต้มบุญคุณอาจารย์ และสามารถแลกได้จากร้านค้าผลงานอาชีพ (และสามารถซื้อได้ที่ไอเทมมอล)

ตัวอย่างการวิวัฒนาการ

และนั่นก็เป็นข้อมูลของระบบวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงครับซึ่งในส่วนของภาพประกอบ และข้อมูลของสัตว์ใหม่ 10 สายพันธุ์นั้นคงต้องมาเพิ่มเติมกันอีกที (จะเมื่อไหร่เดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะครับ) ส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องของระบบอะไรต่อก็รอติดตามกันนะจ๊ะ

ข่าว เกมส์ออนไลน์ By Game-Ded

Comment