เน็ตมาร์เบิ้ล ได้รับผลการประเมินความยั่งยืน ESG ระดับ A จาก MSCI


กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) เน็ตมาร์เบิ้ล ผู้พัฒนาและให้บริการเกมมือถือคุณภาพสูงชั้นนำ มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับ ผลการประเมินระดับ ‘A’ จากการประเมินด้านความยั่งยืน ESG จากทาง เอ็มเอสซีไอ (MSCI) ครั้งล่าสุด

เอ็มเอสซีไอ (MSCI) หรือ มอร์แกน สแตนลีย์ แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล (Morgan Stanley Capital International) บริษัทชั้นนำผู้ส่งเสริมและให้บริการแนะนำทางด้านการวิเคราะห์และการตัดสินใจสำหรับกลุ่มนักลงทุนระดับสากล ได้ดำเนินการประเมินการบริหารและการปรับตัวของบริษัทต่อปัจจัยความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG)

เน็ตมาร์เบิ้ล ได้รับการประเมินและจัดอันดับอยู่ที่ระดับ ‘BB’ ในช่วงปี พ.ศ. 2563 และ ได้ก้าวกระโดดเข้าสู่ระดับ ‘BBB’ ในปี พ.ศ. 2564  สำหรับช่วงเวลาครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2565 ปีนี้ ทางบริษัทได้ยึดมั่นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ทางด้าน ESG “เรามอบความบันเทิง สนับสนุน และเติบโตไปด้วยกัน” อยู่เสมอมา และในที่สุดเน็ตมาร์เบิ้ลก็ได้รับผลการประเมิน และ เลื่อนสู่ระดับ ‘A’ ได้สำเร็จ

เน็ตมาร์เบิ้ล กำลังดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อดำรงการจัดการที่ยั่งยืนเกี่ยวกับ ESG ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการรับรองสำหรับสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล โดย ‘G-Tower’ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างมีคุณภาพ รวมถึงโครงสร้างการกำกับดูแลที่โปร่งใสและถูกต้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร ESG ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแกนนำมุ่งเน้นการจัดการที่ยั่งยืนตามแบบแผน ESG ซึ่งผลสรุปการรายงานด้าน ESG ในครั้งนี้ เน็ตมาร์เบิ้ลวางแผนที่จะแบ่งปันกิจกรรมด้านการจัดการที่ยั่งยืนตามเป้าหมาย รวมถึงไปถึงทำงานร่วมกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกันในการวางแผนต่อๆไป สำหรับผลและการรายงานของ ESG ครั้งต่อไปจะถูกเปิดเผยภายในปีนี้ ในส่วนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ESG สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านหน้าเว็บเพจทางการของเน็ตมาร์เบิ้ล