เน็ตมาร์เบิ้ล ได้รับผลการประเมินความยั่งยืน ESG ระดับ A จาก MSCI

เน็ตมาร์เบิ้ล ได้รับผลการประเมินความยั่งยืน ESG ระดับ A จาก MSCI

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)