แถลงข่าวเปิดตัว Yulgang 2 พร้อมแล้ว CBT 7-10 สิงหา นี้มันส์จัดเต็ม

แถลงข่าวเปิดตัว Yulgang 2 พร้อมแล้ว CBT 7-10 สิงหา นี้มันส์จัดเต็ม

วันนี้ 22 กรกฏาคม 2557 ทาง Playpark ผู้ให้บริการเก