ประกาศอย่างเป็นทางการ ‘’Special Force ยังไม่ปิดให้บริการ’’

ประกาศอย่างเป็นทางการ ‘’Special Force ยังไม่ปิดให้บริการ’’

เรียน ผู้เล่นเกม Special Force ทุกท่าน เนื่องจากมี