กำหนดการ Update Battle of Immortals Version 1.8

หลังจากที่ perfect world ได้ปล่อยให้เหล่าสาวกของ B

กำหนดการ Update Battle of Immortals Version 1.8

หลังจากที่ perfect world ได้ปล่อยให้เหล่าสาวกของ B

ชื่อใหม่ของเกมส์ Kung Foo! พร้อมกำหนดการ Beta

ชื่อใหม่ของเกมส์ Kung Foo! พร้อมกำหนดการ Beta บริษ

สัมภาษณ์ Jon Belliss โปรดิวเซอร์เกมส์ Forsaken World

สัมภาษณ์ Jon Belliss โปรดิวเซอร์เกมส์ Forsaken Wor