สัมภาษณ์ Jon Belliss โปรดิวเซอร์เกมส์ Forsaken World

สัมภาษณ์ Jon Belliss โปรดิวเซอร์เกมส์ Forsaken World

บริษัท Perfect World Entertainment ได้เริ่มทำการทดสอบเกมส์ Forsaken World ในช่วง Closed Beta อย่างเป็นทางการแล้ว และล่าสุด นาย Bill Murphy จากเว็บไซต์ MMORPG.com ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ นาย Jon Belliss โปรดิวเซอร์ของเกมส์ Forsake World เพื่อสอบถามบางสิ่งเกี่ยวกับเกมส์ มีใจความสำคัญที่ถอดมาบางส่วนดั่งแสดงในย่อหน้าถัดไป

MMORPG ถาม: หนึ่งในคุณสมบัติอันน่าสนใจของเกมส์คือการที่ผู้เล่น จำนวนถึง 10 คนต่อเซิฟเวอร์สามารถสวมบทเป็นพระเจ้า (God) ได้ คุณพอจะอธิบายอะไรเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้ได้มั้ย ประมาณว่า ผู้เล่นจะเป็นพระเจ้าได้อย่างไร แล้วผู้เล่นที่ไม่เป็นพระเจ้าจะได้รับผลอย่างไร

JONATHAN BELLISS ตอบ: แน่นอนว่าระบบพระเจ้า (God System) เป็นระบบที่น่าสนใจที่สุดระบบหนึ่งของเกมส์นี้ ในแต่ละสัปดาห์จะมีผู้เล่นจำนวน 10 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพระเจ้า โดยพิจารณาจาก Achievements ที่ได้ทำได้ โดยเมื่อเป็นพระเจ้า ผู้เล่นจะได้รับการถ่ายทอดสกิลหรือทักษะพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับนามของพระเจ้าองค์นั้นๆ โดยสามารถใช้มันทำประโยชน์ให้กับผู้เล่นคนอื่นๆในเซิฟเวอร์ได้ ยกตัวอย่างเช่น ผู้เล่นที่ทำการสำรวจสถานที่ต่างๆในเกมส์ได้มากกว่าผู้เล่นคนอื่นๆก็จะเป็นพระเจ้าที่มีความสามารถในการ Teleport เป็นต้น โดยขณะนี้ทางผู้พัฒนาเกมส์กำลังพยายามปรับปรุงให้ระบบดังกล่าวนั้น สร้างความบันเทิงให้กับผู้เล่น ทำงานได้อย่างราบรื่น และมีความสมดุล
Forsaken World : Jon Belliss Interview

เครดิต mmorpg

Comment