Nexon เผย!! กำลังพัฒนา MapleStory 2 และ Mabinogi 2

เมื่อเร็วๆ นี้ Nexon ได้เปิดเผยรายงานทางการเงิน ซึ

GranAge [KR] เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการ Close Beta แล้ว

มาถึงข่าวเกมส์ออนไลน์ที่เกาหลี GranAge ซึ่งได้เข้า