Legend of Fighters ผลงานใหม่สุดแจ่ม action side-scroller จาก Galaxygate

ผลงานล่าสุดจากทีมพัฒนาเกมส์จากเกาหลี Galaxygate ที