เกมส์ออนไลน์ Dragona เตรียมพร้อม OBT 20 มกราคมนี้

Liveplex ได้เตรียมตัวทำการเปิด Open Beta phase เกม