CABAL ร่วมด้วยจัดแข่งใหญ่ CABAL E-SPORT TOURNAMENT 2017 หวังผลักดัน E-Sport

CABAL ร่วมด้วยจัดแข่งใหญ่ CABAL E-SPORT TOURNAMENT 2017 หวังผลักดัน E-Sport

  อีกหนึ่งเกมส์ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานอย่าง C