Witch Weapons เกมส์มือถือใหม่แนว Action RPG พร้อมเปิดให้บริการทั่วโลกทั้ง iOS และ Android แล้ววันนี้

Witch Weapons เกมส์มือถือใหม่แนว Action RPG พร้อมเปิดให้บริการทั่วโลกทั้ง iOS และ Android แล้ววันนี้

พร้อมเปิดให้บริการทั่วโลกแล้วกับ Witch Weapons กับ

เกมส์ออนไลน์ใหม่ Luvinia เปิด Open Beta เซิร์ฟ Global แล้ววันนี้

หลังจากความสำเร็จอย่างน่าพอใจในช่วง CBT ที่ผ่านมาใ