GranAge เกมส์ออนไลน์ใหม่ จาก Ini3 เปิดทดสอบช่วง VIP แล้วจ้า

เปิดช่วง VIP TEST แล้วจ้า GranAge แ็ก๊งกวน ป่วน 1,000 สกิล เกมส์ออนไลน์ใหม่รูปแบบ 2D Action MMORPG จาก Ini3 ต้อนรับปี 2013 ลักษณะตัวเกมส์ ภาพแนวน่ารักแบบตัวการ์ตูน และมีระบบที่น่าสนใจอยู่ที่การคอมโบสกิล ด้วยระบบ Chainart เป็นระบบที่รวบรวมสกิลที่แปลกและแหวกแนวเอาไว้มากมายกว่า 1,000 สกิล

ระยะเวลาการเข้าเล่น ช่วง VIP TEST
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 20 มกราคม 2556 เวลา 18.00 น.

เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเกมส์ออนไลน์ GranAge ได้ที่ http://granage.mygame.in.th

ภาพบรรยากาศช่วง VIP TEST

ตัวอย่าง สกิล Combo ในเกมส์ GranAge

ข่าว เกมส์ออนไลน์ By Game-Ded

Comment