ร่วมโหวตกิจกรรม ตามหา..เตียวเสี้ยน กับผู้เข้ารอบ 9 คนสุดท้าย

กติกาในการโหวต

เปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถโหวตผู้เข้าประกวดที่ชื่นชอบได้ผ่านช่องทางที่กำหนด ทุกท่านสามารถส่งคะแนนโหวตให้ผู้เข้าประกวดที่ชื่นชอบได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.3k2.in.th และ Fan Page เกมส์ 3K2

*คะแนนจริงที่ใช้ตัดสิน คือ 10% จากคะแนนโหวตทั้งหมดที่ได้รับผ่าน Fan Page และคะแนนจากหน้า www.3k2.in.th *

พิเศษ!! สำหรับผู้ที่ทำการกดโหวตให้กับผู้ที่ได้รับตำแหน่ง “เตียวเสี้ยน” ทีมงานจะทำการสุ่มรายชื่อผู้โชคดีเพื่อรับรางวัลพิเศษ ยิ่งโหวตเยอะ ยิ่งมีสิทธิ์เยอะ

ระยะเวลาการเปิดโหวตให้คะแนน (ยกเว้น Facebook สามารถโหวตได้ทุกวัน)

ทีมงานจะทำการเปิดให้โหวตทั้งหมด 4 สัปดาห์ โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีการอัพเดทโปรไฟล์การทำกิจกรรมต่างๆ ของผู้เข้าประกวดให้ได้ชมและจะทำการจัดอันดับคะแนนโหวตของแต่ละสัปดาห์ให้ได้ทราบผลทางหน้าเว็บไซต์www.3k2.in.th

เปิดโหวตสัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 28 มีนาคม 2554 – วันที่ 3 เมษายน 2554

เปิดโหวตสัปดาห์ที่ 2 : วันที่ 4 เมษายน 2554 – วันที่ 10 เมษายน 2554

เปิดโหวตสัปดาห์ที่ 3 : วันที่ 11 เมษายน 2554 – วันที่ 17 เมษายน 2554

เปิดโหวตสัปดาห์ที่ 4 : วันที่ 18 เมษายน 2554 – วันที่ 24 เมษายน 2554

ของรางวัล

ผู้ชนะการประกวด “ตามหาเตียวเสี้ยน”  จะได้รับ

– รางวัลเงินสด 50,000 บาท

– เป็น Game Ambassador ของเกมส์ 3K2 เป็นระยะเวลา 1 ปี

– เป็นพรีเซ็นเตอร์ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของทางบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี

ผู้โชคดีที่ทำการโหวตผู้ชนะการประกวด จะได้รับ

– รางวัลเงินสด 5,000 บาทผู้เข้าประกวด ตามหา “เตียวเสี้ยน”

3k2 idol 1

จิรพันธ์ อุดมสุขสันติ “ผึ้ง” อายุ 20 ปี สถานศึกษา มหาวิทยลัยศรีปทุม

3k2 idol 2

พิมลศรี มหาสาวังกุล “หนูหญิง” อายุ 23 ปี จบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3k2 idol 3

ศศิภา พิพัฒน์อนุสรณ์ “ติวเตอร์” อายุ 21 ปี สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3k2 idol 4

นนันมนต์ เหลืองเจษฎากุล “มิงค์” อายุ 22 ปี สถานศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3k2 idol 5

จารุชา รุ่งเบญจวาณิชย์ “เบน” อายุ 20 ปี สถานศึกษา คณะมนุษยศาสตร์การโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3k2 idol 6

อรรัมภา จริงรักวงษ์ “อรอร (Onnies)” อายุ 24 ปี สถานศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3k2 idol 7

ชุติมา  ไกรสรไขศรี “เบล” อายุ  22 ปี สถานศึกษาคณะมุนษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3k2 idol 8

อมานิสต์ พงศาวกุล “ถิงถิง” อายุ 22 ปี สถานศึกษา คณะศิลปศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3k2 idol 9

ณัฐกฤตา  แสงกล้า “มากมาย” อายุ 20 ปี สถานศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว เกมส์ออนไลน์ By Game-Ded

Comment