เวโลฟไทยฯ ประกาศปิดให้บริการเกม Battle X Online เป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบภายในเกม

BXO30

บริษัท เวโลฟ ไทย จำกัด ประกาศปิดปรับปรุงเกม Battle X Online เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค รวมทั้งพัฒนาระบบอื่นๆ ภายในเกมเพิ่มเติม โดยจะนำกลับมาเปิดให้บริการใหม่อีกครั้ง โดยการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.bxo.in.th และ www.facebook.com/BattleXOnline ในลำดับต่อไป

เกม Battle X Online เปิดให้บริการ Open Beta ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับตอบรับจากผู้เล่นเป็นอย่างดี ทางทีมงานมีความซาบซึ้งและขอบพระคุณผู้เล่นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและติดตามมาโดยตลอด แต่เนื่องจากตัวเกม Battle X Online เป็นเกมที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ ทั้งในส่วนของเกมเอนจิ้น และเกมเซิร์ฟเวอร์ โดยบริษัท กาแล็คซี่ เกท จำกัด (Galaxy Gate Co., Ltd) ผู้พัฒนาเกมจากประเทศเกาหลีใต้ พบปัญหาต่างๆ ในเกมมากมาย อาทิเช่น ระบบต่อสู้ของเกมในโหมด Arena, ความสมดุลของสกิล และอาชีพ, ระบบไอเทม และดันเจี้ยน รวมทั้งการออกแบบฉากต่อสู้ และมอนสเตอร์ต่างๆ ที่ยังทำออกมาได้ไม่สมบูรณ์นัก จึงทำให้เกิดปัญหาการเล่นเกมที่ติดขัด ไม่ราบรื่นเท่าที่ควร

ดังนั้น ทีมงานจึงมีความเห็นว่า หากจะทำการเปิดให้บริการเกมด้วยเวอร์ชั่นนี้ต่อไปจะส่งผลกระทบต่อทางผู้เล่น

จึงทำการประชุมและหารือร่วมกับทีมผู้พัฒนาฯ เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้ข้อสรุปว่าจะขอทำการปิดเซิร์ฟเวอร์เป็นการชั่วคราวเพื่อนำเกมกลับไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ และพัฒนาระบบของเกมขึ้นใหม่ในหลายส่วน เพื่อให้เกมมีความสมบูรณ์และดียิ่งขึ้น

สำหรับทุกๆ เสียงตอบรับ และคำติชมต่างๆ ที่มีต่อเกม Battle X Online ทีมงานบริษัท เวโลฟไทย จำกัด ขอน้อมรับและนำไปปรึกษาร่วมกับบริษัทผู้พัฒนาเกม เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตัวเกมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป และเมื่อปัญหาทุกอย่างได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ ทางทีมงานจะนำเกม Battle X กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งโดยเร็วที่สุด

กำหนดการในการปิดปรับปรุงชั่วคราวมีดังนี้

1.  ปิดระบบเติมเงิน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 12.00 น. แต่ยังสามารถซื้อไอเทมในมอลล์ได้ตามปกติ
2.  เริ่มปิดให้บริการเกมชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 12.00 น.
3.  ไอดี และข้อมูลตัวละครทั้งหมด จะถูกเก็บบันทึกเอาไว้ และสามารถนำกลับมาใช้งานต่อได้ทันที เมื่อเกมกลับมาเปิด
ให้บริการใหม่อีกครั้ง
4.  เงิน VG ที่เหลือจากเกม Battle X หากผู้เล่นประสงค์จะนำไปใช้ซื้อไอเทมของเกมอื่นในเครือ Vplay ก็สามารถ
นำไปใช้งานได้เช่นกัน ที่เกม Digimon Masters และ Rosh Online
5.  ไอเทมที่ซื้อด้วย VG ในเกม Battle X และหากยังเหลือเวลาในการใช้งานอยู่หลังวันที่ 8 พฤษภาคม ทางทีมงานจะทำ
การคืนเงิน VG กลับคืนไปยังไอดีให้

โดยสามารถแจ้งมาได้ที่ gm@bxo.in.th หรือโทร 02-661-8300 (เวลา 09.00 น. ถึง 19.00 น.)

ทีมงานบริษัท เวโลฟ ไทย จำกัด ขออภัยในความไม่สะดวกและกราบขอบพระคุณผู้เล่นทุกท่านที่ให้การตอบรับด้วยดีมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้เล่นทุกท่านในโอกาสต่อไป

ข่าว เกมส์ออนไลน์ By Game-Ded

Comment