Dragon Nest แรงไม่หยุด!! ประกาศเปิดเซิร์ฟ 5 "Red Claw" ศุกร์ 30 มี.ค.

ทีมงานขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้เกมส์ออนไลน์ Dragon Nest ทั้ง 4 เซิร์ฟเวอร์ ได้มีผู้เข้าเล่นเกมส์อย่างหนาแน่นจนไม่สามารถเพิ่มชาแนลได้อีก ด้วยจำนวนนักรบมังกรถล่มทลายกว่า 250,000 คน และยอดดาวน์โหลดเกมส์กว่า 1,000,000 ครั้ง ดังนั้นทีมงานจะทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์ที่ 5 “Red Claw” ในวันศุกร์ที่ 30 มี.ค. เวลา 14.00 น. เพื่อรองรับผู้เล่นทุกคนให้สามารถเข้าเกมส์ได้อย่างราบรื่น

ทั้งนี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ 5 “Red Claw” จะมีกิจกรรมพิเศษต้อนรับนักรบมังกร เพื่อเป็นการขอบคุณผู้เล่นที่ให้ความสนใจกับเกมส์ออนไลน์ Dragon Nest อย่างมาก โดยทีมงานจะแจ้งรายละเอียดกิจกรรมให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง

โดยทางทีมงาน Dragon Nest Online ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

สมัครเ่ล่นเกมส์ Dragon Nest Online และดาวน์โหลดได้ที่ www.dn.in.th

ข่าว เกมส์ออนไลน์ By Game-Ded

Comment