Prince of Pirate พาทัวร์ลูกเรือ Class2 พลังใหม่ที่โหดยิ่งกว่า

Prince of Pirate พลังรูปแบบใหม่ รุนแรงยิ่งกว่าที่เคยมีมา ลูกเรือ Class2 อัพเดทพร้อมกันวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ อัพเกรดความสามารถของลูกเรือในสังกัดให้มีระดับเพิ่มสูงขึ้น จะอัพเกรดลูกเรือได้โดยเข้าจากปุ่ม “ลูกเรือขั้นสูง” ในหน้า Shadow Soul

ลูกเรือมีด้วยกัน 2 แบบ คือ ลูกเรือเนื้อเรื่อง และ ลูกเรืออิสระ
ลูกเรือเนื้อเรื่องจะต้องผ่านดันเจี้ยนและอัพเกรดแต่ละตัว ตามลำดับ ก่อนถึงจะอัพเกรดตัวต่อๆ ไปได้

ส่วนลูกเรืออิสระไม่จำเป็นต้องผ่านดันเจี้ยนตามลำดับก่อน สามารถอัพเกรดได้เลย

ลูกเรือที่ผ่านการอัพเกรดแล้วจะมีค่าพลังและระดับความสามารถเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งลูกเรือที่มีระดับสูงยิ่งต้องใช้วิญญาณฟ้าหรือม่วงในการอัพเกรดมากขึ้น

ตารางพลังลูกเรือ Class2 : ลูกเรือเนื้อเรื่อง

ตารางพลังลูกเรือ Class2 : ลูกเรืออิสระ

ข่าว เกมส์ออนไลน์ By Game-Ded

Comment