MoveNow Camp Esports Edition เปิดรับสมัครเกมเมอร์ไทย


ข่าวดีหากคุณคือ เกมเมอร์ อายุ 14-17 ปี นี่คือโอกาสครั้งสำคัญ ที่คุณไม่ควรพลาด! ครั้งแรกกับกิจกรรม MoveNow Camp Esports Edition ที่ ประเทศสิงคโปร์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2566 โดยกลุ่ม อลิอันซ์ ร่วมกับ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อมอบประสบการณ์สุด exclusive พร้อมให้คุณมา level up, meet & network กับเพื่อนใหม่ จาก 7 ประเทศในเอเชีย

มาแต่ตัว พร้อมหัวใจที่รัก Esports ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และ อาหาร ตลอดกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย! สมัครเพื่อลุ้นเป็น 1 ใน 4 ตัวแทนจากประเทศไทยได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการสมัคร

คลิกลิ้งค์ Home (movenow-esports-camp.com)

1.กรอกรายละเอียดของผู้สมัคร

2.อัพโหลดวิดีโอแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ วิดิโอแนะนำตัวจะต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

2.1. เหตุผลทำไมคุณถึงอยากเข้าร่วมกิจกรรม MoveNow Camp Esports Edition
2.2. Passion ใน Esports ของคุณ
2.3. วิธีการเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมกิจกรรม MoveNow Camp Esports Edition

หมายเหตุ: วิดีโอความยาวไม่เกิน 45 วินาที, ประเภทไฟล์ MP4, ขนาดไม่ควรเกิน 10MB.
วิดีโอจะต้องใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเท่านั้น English language only

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566 – 30 เมษายน 2566

เกณฑ์การคัดเลือก

  1. 50% มาจากทักษะภาษาอังกฤษในการนำเสนอ
  2. 25% มาจากแรงจูงใจ (motivation) ใน Esports
  3. 25% มาจากความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ในการนำเสนอวิดีโอ
  4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


การประกาศผล

จะได้รับการแจ้งกลับทางอีเมลล์ภายในเดือน พฤษภาคม 2566 และ จะต้องมี หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ถึงจะผ่านเกณฑ์เข้าร่วมกิจกรรมได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขกิจกรรมได้ที่ https://www.allianz.com/movenow-esports

#TeamAllianz
#OlympicEsports
#movenow