Magic World 2 Online ระเบิดความมันส์ เปิดฉากสงคราม Nation War

Magic World 2 Online ระเบิดความมันส์ เปิดฉากอภิมหาสงคราม Nation War “Two Nation One Destiny” ทุกวันเสาร์ 18.00 – 20.00 น.

Nation War คืออะไร?

Nation War คือสงครามระหว่าง 2 อาณาจักร ได้แก่ Holy light และ Glory โดยจะมีระยะเวลาการทำสงคราม 2 ชั่วโมง ซึ่งหากประเทศไหนสามารถบุกตีป้อมปราการของอีกฝั่งแตกก่อน หรือมีคะแนนสูงก็จะได้รับชัยชนะไป

วิธีการและเงื่อนไขเข้าร่วม

1. เลเวลขั้นต่ำ 30 จึงจะเข้าร่วมได้ และเข้าร่วมใน Channel 2 เท่านั้น
2. เมื่อถึงเวลาเริ่มจะมีประกาศแจ้งขึ้น ให้ผู้เล่นไปคุยกับ NPC
3. NPC จะ Warp ผู้เล่นไปยังแผนที่สงคราม

• เมือง Holy Light ไปที่ NPC “ผู้บัญชาการสูงสุดพาโท”

• เมือง Glory ไปที่ NPC “ผู้บัญชาการสูงสุดซีนัธ”

การตัดสินแพ้ชนะ

การตัดสินมี 2 แบบ แบบหนึ่งคือนับคะแนนสะสม อีกแบบคือการทำลายมังกรของแต่ละฝั่งได้ก่อนหมดเวลา หากเวลาหมดลงแล้ว ให้ใช้การนับคะแนนของทั้ง 2 ฝ่าย ฝ่ายที่คะแนนมากกว่า จะเป็นผู้ชนะ

การนับคะแนนสะสม

หลังจบสงคราม ระบบจะทำการนับคะแนนสะสมของแต่ละคน โดยขั้นตอนการได้คะแนนมีที่มาดังนี้
คะแนนส่วนบุคคล :
สังหารผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้  1 คน   1 คะแนน
ช่วยชีวิตผู้เล่นฝ่ายตนได้       1 คน  5 คะแนน


คะแนนสะสมอาณาจักร :

สังหารผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้ 1 คน   1 คะแนน
ทำลายฐานของฝ่ายตรงข้ามได้   50 คะแนน

ฐานต่างๆในแผนที่

แนะนำฐาน

เสบียงอาหาร :ฐานนี้สามารถเพิ่มกำลังให้กับการป้องกันตนเอง การโจมตีฐานนี้จะทำให้กำลังของฝ่ายต้านรับลดลงเช่นกัน
คลังอาวุธ :ฐานนี้สามารถเพิ่มการต่อสู้ในการต้านรับได้ การโจมตีฐานนี้ก็จะทำให้การป้องกันของฝ่ายต้านรับลดลงเช่นกัน
ฐานหลัก :ฐานนี้เป็นจุดสำคัญ ถ้าถูกตีแตก จะถือว่าแพ้แน่นอน

รางวัลที่ได้รับ

– ผู้ที่ค่าคะแนนติด 1 ใน 10 ของแต่ละอาณาจักร จะได้รับ “ Top 10 Package of Faction War
– ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม Nation War จะได้รับถุง “ Anticipation Package for Fraction War ” (แต่จำเป็นต้องมีคะแนนจำนวนหนึ่งด้วย)

ข่าว เกมส์ออนไลน์ By Game-Ded

Comment