เกมออนไลน์ใหม่ เดือนนี้ อัพเดทล่าสุด!!

GD_update

สวัสดีครับ วันนี้ทางทีมงาน Game-Ded ได้รวบรวมเกมออนไลน์ใหม่ของแต่ละเดือน เพื่อความสะดวกต่อเพื่อนๆ ในการค้นหา โดยจะอัพเดทให้ตลอดเริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2013 นี้เป็นต้นไปครับ

ปี 2013

เดือน กรกฏาคม

The King Of Soldier

เกมออนไลน์แนว MMORPG : รายละเอียดเพิ่มเติม

Open Beta วันที่ 12 กรกฎาคม

เว็บไซต์เกม http://www.kos.in.th

Legendary Heroes

เกมออนไลน์แนว MMORPG : รายละเอียดเพิ่มเติม

Open Beta 18 กรกฏาคม

เว็บไซต์เกม http://www.lh.in.th

Queen’s Blade

เกมออนไลน์แนว MMORPG เรท 20+ : รายละเอียดเพิ่มเติม

Open Beta 24 กรกฏาคม

เว็บไซต์เกม http://www.qb.in.th

FIFA Online 3

เกมออนไลน์แนว MMO football : รายละเอียดเพิ่มเติม

Open Beta 25 กรกฎาคม

เว็บไซต์เกม http://fo3.garena.in.th

Wonder King

เกมออนไลน์แนว 2D MMO Side-scroll : รายละเอียดเพิ่มเติม

Open Beta 25 กรกฎาคม

เว็บไซต์เกม http://www.wdk.in.th

9Yin

เกมออนไลน์แนว MMORPG : รายละเอียดเพิ่มเติม

Open Beta 27 กรกฎาคม

เว็บไซต์เกม http://www.9yin.in.th

เดือน สิงหาคม

loeopen

LOE Online

เกมออนไลน์แนว Action RPG : รายละเอียดเพิ่มเติม

Open Beta 8 สิงหาคม

เว็บไซต์เกม http://www.loeonline.in.th

Rosh

Rosh Online

เกมออนไลน์แนว MMORPG : รายละเอียดเพิ่มเติม

Open Beta 29 สิงหาคม

เว็บไซต์เกม http://www.rosh.in.th

เดือน กันยายน

KOFOtest

The King of Fighters Online

เกมออนไลน์แนว MOBA : รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดทดสอบรอบแรก 4-8 กันยายน

เว็บไซต์เกม http://www.kof.in.th

EXOcb

The Exorcist

เกมออนไลน์แนว MMORPG : รายละเอียดเพิ่มเติม

Open Beta 12 กันยายน

เว็บไซต์เกม http://exo.playpark.com

DBob14

Daybreak

เกมออนไลน์แนว MMORPG : รายละเอียดเพิ่มเติม

Open Beta 24 กันยายน

เว็บไซต์เกม http://www.daybreak.in.th

jtw

Journey to the West

เกมออนไลน์แนว MMORPG : รายละเอียดเพิ่มเติม

Open Beta 26 กันยายน

เว็บไซต์เกม http://www.jtw.in.th

เดือน ตุลาคม

kofob

The King Of Fighters Online

เกมออนไลน์แนว MOBA : รายละเอียดเพิ่มเติม

Open Beta 16 ตุลาคม

เว็บไซต์เกม http://www.kof.in.th

GLob

Gulong Online

เกมออนไลน์แนว MMORPG : รายละเอียดเพิ่มเติม

Open Beta 17 ตุลาคม

เว็บไซต์เกม http://www.gl.in.th

ro2ob

Ragnarok Online 2

เกมออนไลน์แนว MMORPG : รายละเอียดเพิ่มเติม

Open Beta 24 ตุลาคม

เว็บไซต์เกม http://ro2.playpark.com

เดือน พฤศจิกายน

FSOload

Fantasy Saga

เกมออนไลน์แนว MMORPG : รายละเอียดเพิ่มเติม

Open Beta 5 พฤศจิกายน

เว็บไซต์เกม http://fso.genc.co.th

ptocb

Priston Tale

เกมออนไลน์แนว MMORPG : รายละเอียดเพิ่มเติม

Close Beta 28 พฤศจิกายน

เว็บไซต์เกม http://pto.in.th

เดือน ธันวาคม

strifecb1

Strife

เกมออนไลน์แนว MOBA : รายละเอียดเพิ่มเติม

Close Beta 18 ธันวาคม

เว็บไซต์เกม http://strife.playpark.com

ข่าว เกมออนไลน์ใหม่ By Game-Ded

Comment