พาไปส่อง Marvel Realm of Champions เปิดให้ทดสอบช่วง Technical Beta Test ในต่างประเทศ

พาไปส่อง Marvel Realm of Champions เปิดให้ทดสอบช่วง Technical Beta Test ในต่างประเทศ

อยู่ดีๆ ก็มาหลังจากมีการเปิดตัว Gameplay Trailer ใ