ฉลองยิ่งใหญ่ World of Tanks ประเทศไทยครบ 1 ปี ในงาน 1st Year Anniversary 2013

ผ่านพ้นไปแล้วอย่างชื่นมื่น ในการฉลองครบรอบ 1 ปี ขอ