เผยภาพชุดแรก เกมส์ Saint Sieya Online จีน

หลังจากมีการยืนยันความร่วมมือระหว่าง Perfect World