MU STRONGEST ปล่อยแพทช์ BIG UPDATE อาชีพใหม่ Rage Fighter เร็วๆ นี้

MU STRONGEST ปล่อยแพทช์ BIG UPDATE อาชีพใหม่ Rage Fighter เร็วๆ นี้

  Mu Strongest เกมส์ MMORPG สุดคลาสสิค ตำนาน

MU Online แผนที่ใหม่ Karutan ท้าทายผู้กล้าแห่งมิว

พบกับแผนที่ใหม่ Karutan แผนที่ใหม่ที่จะเข้ามาท้าทา

MU Season 6 [Global] อัพเดทอาชีพใหม่ Rage Fighter มิถุนายนนี้

Webzen ได้เผยถึงรายละเอียดของอาชีพใหม่ในเกมส์ออนไล