Tencent เตรียมเพิ่ม 2 ฟังก์ชั่นใหม่ใน PlayerUnknown’s Battlegrounds เซิร์ฟเวอร์จีน

Tencent เตรียมเพิ่ม 2 ฟังก์ชั่นใหม่ใน PlayerUnknown’s Battlegrounds เซิร์ฟเวอร์จีน

  อย่างที่หลายคนทราบกันมาแล้วว่าทาง Tencent น