Pirate Force เปิด OBTแล้ววันนี้ เหล่าโจรสลัดพร้อมออกล่าสมบัติกันหรือยัง

Pirate Force เปิด OBTแล้ววันนี้ เหล่าโจรสลัดพร้อมออกล่าสมบัติกันหรือยัง

พร้อมหรือยังเหล่าโจรสลัดทั้งหลายกับการผจญภัยครั้งใ

Pirate Force ประกาศออกเรืออย่างเต็มรูปแบบ Open Beta พร้อมกัน 29 กรกฎาคมนี้!

Pirate Force ประกาศออกเรืออย่างเต็มรูปแบบ Open Beta พร้อมกัน 29 กรกฎาคมนี้!

Pirate Force ขอตอบรับคำเรียกร้องจากกระแสช่วง Close