Nexon พร้อมถล่มตลาดเกมมือถือ จ่อ 6 เกม เตรียมเปิดให้บริการฤดูในไม้ร่วงนี้

Nexon พร้อมถล่มตลาดเกมมือถือ จ่อ 6 เกม เตรียมเปิดให้บริการฤดูในไม้ร่วงนี้

ข่าวใหญ่สะเทือนวงการเกมมือถือจากครั้งนี้ เมื่อทางค