เปิดตัวผู้ให้บริการเกมน้องใหม่ SkyMate พร้อมเปิด Mirror War CBT 12 มีนาคม

เปิดตัวผู้ให้บริการเกมน้องใหม่ SkyMate พร้อมเปิด Mirror War CBT 12 มีนาคม

วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ทาง SkyMate ผู้ให้บริการ