สร้างกองทหารโจรสลัดออกบุกปล้นใน Raids of Glory

สร้างกองทหารโจรสลัดออกบุกปล้นใน Raids of Glory

ได้เวลาแปลงร่างเป็นกองทหารโจรสลัดกันแล้วใน Raids o