Camon Hero ประกาศ CBT 6 ม.ค. 55 เล่นได้ทั้ง @ID และ TCG ID

ข่าวดี!! สำหรับเพื่อนๆ ที่รอการมาของเกมออนไลน์มาให

Lostsaga เปิด OBT วันแรกราบรื่น สร้างกระแสความฮา คนแน่นเอี๊ยด!!

Lostsaga เปิดฉากฮาเต็มขั้น มันส์ทะลุขีด ตรงเวลาไร้