[Android-iOS]ประชั้นความเป็นหนึ่งกับสงครามแห่งเกียรติยศใน Gods & Glory

[Android-iOS]ประชั้นความเป็นหนึ่งกับสงครามแห่งเกียรติยศใน Gods & Glory

ห่างหายกันไปนานสำหรับเกม สงครามพื้นที่สไตล์ RPG สไ