Game Flier ผู้ให้บริการจากไต้หวัน ได้สิทธิ์ให้บริการ Soul Worker แล้ว

หลังจากไม่กี่เดือนก่อน มีการปล่อยข่าวเกี่ยวกับเกมส